UHF/VHF Radio

UHF/VHF Radio

Results 1 - 8 of 8

144MHz Band Pass Filter
Sales price: $20.00

220MHz Band Pass Filter
Sales price: $20.00

440MHz Band Pass Filter
Sales price: $20.00

Radio Shield RS-UV3
Sales price: $89.99

Radio Shield RS-UV3A
Sales price: $109.99

RS-UV3 Enclosure
Sales price: $30.00

No image set
Sales price: $40.00

RS-UVPA 5W UHF/VHF Power Amp
Sales price: $129.00